Kreujące wizerunek HR

 
P

 

rojekty szkoleniowe WZMACNIAJĄCE HR realizujemy w celu podnoszenia jakości działań osób bezpośrednio odpowiedzialnych za rekrutację, rozwój i szkolenie Kadr w organizacji a także wspieranie tych osób w działaniach przyczyniających się do właściwego gospodarowania potencjałem ludzkim.

 

Proponowane programy:

  • Szkoła Trenera – sztuka prowadzenia szkoleń i treningów dla firm – także jako szkolenie otwarte
  • Handlowiec – szkoleniowcem
  • Sztuka pracy głosem w pracy trenera – szkoleniowca
  • Sztuka prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej sesja 1, sesja 2 – także jako szkolenia otwarte
  • Badanie poziomu satysfakcji w organizacji
  • Badanie komunikacji w firmie
  • Ocena potencjału kadry
  • Czyszczenie relacji w zespole
  • Mobbing w organizacji metody zapobiegania i przeciwdziałania w organizacji
  • Zespół HR jako najlepsza firma usługowa – także jako szkolenie otwarte

Zobacz także:

REKOMENDACJE UCZESTNIKÓW

 

PROJEKTY DORADCZE