PRAKTK NLP – INDYWIDUALNIE

 

Terminy spotkań

Zajęcia w formie 2 godzinnych spotkań raz w tygodniu przez 25 tygodni wraz z zadaniami praktykowania i superwizją wykonania.

Program: Praktyk NLP.

 

Inwestycja

300 zł + VAT za spotkanie