Menadżerskie

 
S

 

zkolenia rozwijające KOMPETENCJE MENEDŻERA realizujemy dla Kadry na wszystkich poziomach organizacji od Zarządu do Kierowników Liniowych oraz osób, które mają zostać przygotowane do menedżerskiej roli (np. talenty organizacji, High Potential). Zawartość szkoleń determinuje rozwój zasobów przywódczych i menedżerskich jakie mają być rozwijane.

 

 • Zarządzanie poprzez cele
 • Komunikacja w pracy menedżera
 • Motywacyjne kierowanie zespołem – Sztuka angażowania ludzi – także jako szkolenie otwarte
 • Skuteczne zarządzanie pracą ludzi i zespołów czyli jak delegować, monitorować i oceniać efekty pracy
 • Sztuka prowadzenia rozmów oceniających – także jako szkolenie otwarte
 • Coaching menedżerski – także jako szkolenie otwarte
 • Mentoring – także jako szkolenie otwarte
 • Przełamywanie rutyny w pracy menedżera czyli jak budować efektywność i rozwijać kreatywność w zespole
 • Zarządzanie zmianą – jak komunikować i wdrażać w zespole
 • Zarządzanie konfliktem
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów i poszukiwanie rozwiązań
 • Zarządzanie z wizją – także jako szkolenie otwarte
 • Przywództwo Kobiet – także jako szkolenie otwarte
 • Leadership – także jako szkolenie otwarte
 • Budowanie osobistego i zespołowego przywództwa – także jako szkolenie otwarte
 • Przewodzenie przez wartości
 • Strategie efektywności osobistej – także jako szkolenie otwarte
 • Rozwój osobisty Ciebie jako szefa
 • Efektywne delegowanie zadań
 • Efektywne prowadzenie narad
 • Negocjacje jako sztuka budowania porozumienia
 • Sztuka prezentacji – wystąpienia publiczne
 • Kreowanie wizerunku
 • Sztuka pracy głosem w wystąpieniach publicznych

 

REKOMENDACJE UCZESTNIKÓW

 

 • „Nauczyłem się jak egzekwować od mojego zespołu wykonywanie zleconych zadań i jak motywować go do działania.”

  Sztuka angażowania i motywowania ludzi

 • „Po szkoleniu codziennie będę motywował pracowników stawiając im konkretne zadania, oraz pytania nastawione na wynik. Wprowadzę kontrolę realizowanych zadań w większym poziomie szczegółowości. Zdiagnozuję strategię działania moich pracowników.”

  Sztuka angażowania i motywowania ludzi

 • „Poznane informacje stosuję w kontakcie z pracownikami i w domu. Rewelacyjnie to działa i motywuję innych.”

  Sztuka angażowania i motywowania ludzi

 • „Szkolenie uczy komunikacji z ludźmi, jak postępować z zasobami ludzkimi i jak motywować pracowników.”

  Sztuka angażowania i motywowania ludzi

 

 • „Nauczyłem się konstruować prezentację, tak aby przekonać do swojego projektu grupę. Zrozumiałem jak ważny jest sposób komunikowania.”

  Zarządzanie zmianą

 • „Od teraz będę przygotowywała prezentację zgodnie z przekazanym wzorcem. Wykorzystam sposoby przeformułowania oporu, aby uzyskać zaangażowanie.”

  Zarządzanie zmianą

 • „Zrozumiałam jak budować przekaz informacji w komunikowaniu zmiany (do czego na poszczególnych poziomach komunikatu się odnosić, jakiego używać języka), pytać o kryteria oceny.”

  Zarządzanie zmianą

 • „Zdobyte umiejętności na pewno wykorzystam w czasie prowadzenia projektu (wystąpienia przed zespołem), oraz do rozmowy z szefem o oczekiwaniach wobec projektu.”

  Zarządzanie zmianą

   

  • „Na szkoleniu nauczyłem się motywowania pracowników. Jak radzić sobie z klientem w zależności od jego systemów reprezentacji. Jak przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą, oraz zrozumiałem jak być przywódcą.”

   Coaching In The Job

  • „Zrozumiałam wiele zachowań ludzkich, tak, że będę je potrafił identyfikować i dostosowywał/dopasowywał swoje zachowanie i sposoby rozmowy. Teraz będę eliminować wpływ emocji na zachowanie w pracy i tym samym ułatwię sobie osiągnięcie pierwszych celów.”

   Coaching In The Job

  • „Bardzo dobre szkolenie! Świetni, bardzo sympatycznie trenerzy, dzięki nim nauczyłem się rozmowy z ludźmi, dostosowania się do pozycji innych. Akceptacji w kontakcie z innymi ludźmi, więcej osiągniemy zgadzając się z innymi.”

   Coaching In The Job

  • „Znając systemy reprezentacji, o których dowiedziałem się na szkoleniu, będę mogła prowadzić rozmowę z moimi przełożonymi inaczej, tzn. skuteczniej.”

   Coaching In The Job

  • „Wykorzystam tą wiedzę, aby przekonać moje koleżanki z działu do uzyskania lepszych wyników w pracy i w życiu również.”

   Coaching In The Job

   

  • „Szkolenie skrojone na miarę, bardzo przydatne w mojej pracy. Praca na przykładach jest najbardziej efektywna, nauczyłem się zadawania odpowiednich pytań, prowadzenia rozmowy, rozbieranie zdania i wyłuskiwanie najistotniejszych kwestii."

   Przeprowadzanie Trudnych Rozmów

  • „Na szkoleniu nauczyłem się jak odczytywać sygnały niespójności, jakie zadawać pytania, by uzyskać informację, jak odróżniać informację od „szumu”, odczytywać w „czym jest problem.”

   Przeprowadzanie Trudnych Rozmów

  • „Po szkoleniu będę opierać się tylko na faktach. Umiejętniej zadawał pytania. Postaram nie angażowanić się w sprawę – nie mieć swojej wariacji – słuchać i pytać.”

   Przeprowadzanie Trudnych Rozmów

  • „Zrozumiałem jak prowadzić rozmowę, jak zadawać pytania, w jaki sposób odczytywać znaki ciała, aby uzyskać jak najwięcej informacji.”

   Przeprowadzanie Trudnych Rozmów

   

  • „Nauczyłem się jak rozróżniać typy pracowników (od problemu i do celu), jak poszczególne grupy motywować. Jak udzielać informacji zwrotnej, jak przekazywać złe informacje pracownikom. Motywowanie pracowników można osiągnąć nie tylko poprzez nagrody, ale także metodą „kija”."

   Kierowanie ludźmi i zarządzanie ich pracą

  • „Zrozumiałam wiele zachowań ludzkich, tak, że będę je potrafił identyfikować i dostosowywał/dopasowywał swoje zachowanie i sposoby rozmowy. Teraz będę eliminować wpływ emocji na zachowanie w pracy i tym samym ułatwię sobie osiągnięcie pierwszych celów.”

   Kierowanie ludźmi i zarządzanie ich pracą

  • „Szkolenie ułatwiło mi komunikację z pracownikami, będę teraz chwaliła pracowników za ich dobre wykonanie obowiązków. Będę umiała rozgraniczyć życie zawodowe od prywatnego, nie bała się powiedzieć, że jestem ich przełożonym.”

   Kierowanie ludźmi i zarządzanie ich pracą

  • „Szkolenie uważam za bardzo przydatne i dobrze poprowadzone – nauczyłem się formułowania pozytywnych celów. Udzielania informacji zwrotnych, budowania wizji roli przełożonego, oraz odczytywania wartości innych.”

   Kierowanie ludźmi i zarządzanie ich pracą

   

  • „Program szkolenia bardzo interesujący, przekazana wiedza z pewnością pomoże w formułowaniu przekazu do innych ludzi, aby skutecznie realizować założony cel. Pracowaliśmy na przykładach z naszego życia i doświadczeniach, co zobrazowało mi, jak na co dzień korzystać z nabytej wiedzy. Prowadzący rozpoznał oczekiwania słuchaczy i dostosował program szkolenia do ich oczekiwań.”

   Strategie Efektywności Osobistej

  • „Jestem pod wrażeniem wiedzy Prowadzącej z zakresu tematu szkolenia jak i tematów „pochodnych”. Sposób prowadzenia szkolenia „luźny” i interesujący. Prowadząca swobodnie przechodziła z tematu do tematu nie gubiąc przy okazji głównych wątków swoich wypowiedzi. Utrzymywała bardzo dobry kontakt z grupą i na bieżąco dopasowywała poziom szkolenia do indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia.”

   Strategie Efektywności Osobistej

  • „Szkolenie dla mnie bardzo interesujące i na pewno rozwijające umiejętności „porozumiewania się” z ludźmi i skutecznej realizacji założonych celów. Bardzo duże doświadczenie i wiedza Prowadzącego. Chętnie uczestniczyłbym w innych szkoleniach organizowanych przez Panią Dorotę.”

   Strategie Efektywności Osobistej

  • „Szkolenie pozwala zrozumieć „mechanizmy” działania samego siebie i przez to również innych, uczy jak radzić sobie z różnymi typami osobowościowymi, aby życie było łatwiejsze i przyjemniejsze nawet w obszarze rozwiązywania problemów biznesowych.”

   Strategie Efektywności Osobistej

  • „Program był dobrany bardzo dobrze. Wszystkie poruszane kwestie dawały możliwość poznania ciekawych obszarów interpersonalnych w kontekście własnych doświadczeń (lub ich braku).”

   Strategie Efektywności Osobistej

   

  Czego się nauczyłeś?

  Uczestnicy powiedzieli między innymi…

  • „Nauczyłam się, że mogę sama wpływać na moje życiowe cele, że mogę stać się bardziej efektywna, jeśli odpowiednio zaplanuję strategię. Nauczyłam się poziomów R. Diltsa”.

  • „Rozpoznawania potrzeb uczestników. Analiza skutecznego działania. Określenia celów szkolenia. Praca nad spójnością przekazu. Przeformułowanie celów. Praca z systemami reprezentacji. Ocena skuteczności działania. Praca z uczestnikami. Pokonywanie barier (osobistych) w relacjach z ludźmi”.

  • „Przekuwać problem na cel, że innym też się zdarzają porażki. Cieszyć się z osiągnięcia części zamierzonego celu, że trzeba się zaprogramować na sukces. Jakich zwrotów używać, żeby uzyskiwać od ludzi to, co się chce”.

  • „Nauczyłem się rozpoznawać, w jaki sposób można dotrzeć do innego człowieka. Strategie, poziomy logiczne i inne sposoby rozumienia siebie dały mi podstawę do dalszego kształtowania własnej osobowości”.

   

  Jak to, czego się nauczyłaś/eś, wykorzystasz w pracy?

  Uczestnicy powiedzieli między innymi…

  • „Poprawić swój wizerunek poprzez wyeliminowanie pewnych negatywnych zachowań w pewnych sytuacjach. Podnieść efektywność wszystkiego, co robię poprzez przystępowanie do realizacji i zrealizowanie projektów DO KOŃCA”.

  • „Zacznę mówić o projektach wychodząc od misji. Zacznę bardziej zwracać uwagę na konstrukcję swojej wypowiedzi, by być bardziej skuteczna. W doskonalszy sposób dopasuję się do odbiorcy poprzez dostrojenie kanału (wzrokowego, kinestetycznego, czy słuchowego)”.

  • „Zaaplikuję w swoich codziennych kontaktach z ludźmi i „zarażę” takim podejściem innych”.

  • „Niektóre narzędzia poznane na szkoleniu zastosuje w doskonalszym zarządzaniu grupą ludzi”.

  • „Zacznę planować, trzymać się planu konsekwentnie, wyznaczać sobie cele. Rozwijać mocne strony i pracować nad słabymi”.

  • „Niektóre narzędzia poznane na szkoleniu zastosuje w doskonalszym zarządzaniu grupą ludzi”.