Rozwijające współpracę w zespole

 
K

 

OMPETENCJE ZESPOŁOWE rozwijamy w oparciu o nadrzędne cele i wartości organizacji. Szkolenia w zależności od potrzeb i celów realizujemy różnymi metodami, w formie treningów interaktywnych w sali i outdoor training. Zadania i ćwiczenia jakie wykonują uczestnicy, wymagają twórczego podejścia i kreatywności, skutecznej komunikacji oraz ścisłej współpracy w ich rozwiązaniu. W ramach zajęć uczestnicy są inspirowani do kreowania rozwiązań a także przekraczania osobistych barier w komunikacji i współpracy.

 

Propozycje programów:

 

 • Budowanie wizji i misji zespołu
 • Rozwijanie integracji, porozumienia i współpracy
 • Skuteczna komunikacja i zapobieganie konfliktom w relacjach ze współpracownikami i klientami wewnętrznymi
 • Budowanie synergii i podejmowanie wyzwań w zespole
 • Techniki pracy zespołowej
 • Efektywna współpraca z klientem wewnętrznym – także jako szkolenie otwarte
 • „Czyszczenie relacji” w zespole

OUTDOOR TRAINING:

Łączenie, współpraca, współdziałanie i współżycie w grupie, zespole, organizacji. Integracja. Poprawa komunikacji, rozwijanie wzajemnego rozumienia i szacunku, zespołowego uczenia się, tworzenie nowych strategii, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie problemów, uzyskiwanie efektu synergii.

 

To najważniejsze cele realizowane w trakcie szkoleń outdoorowych, wykorzystujących formę nauki przez zabawę i doświadczenie. Działanie w terenie dodatkowo wzmacnia efekty przez uaktywnienie naturalnych zasobów i mechanizmów, którymi na co dzień nie posługujesz się. Nowe wyzwania i sytuacje wsparte technikami neurolingwistycznego programowania /NLP/ pobudzają CIĘ do aktywności i kreatywności.

 

Projektujemy treningi, podczas których uczymy ludzi przez doświadczenie i proces orientacji emocjonalnej, a następnie dokonujemy transferu nabytych umiejętności do środowiska pracy. Uczestnicy naszych szkoleń uczą się poza salą szkoleniową (90% czasu treningu poświęcone jest na zadania, gry strategiczne i ćwiczenia).

 

Nasze szkolenia outdoor – jak każdy skuteczny trening, mają określony porządek i logikę. W zależności od doboru konkretnych ćwiczeń i gier, poziomu zawansowania dyskusji ewaluacyjnych i poruszanej tematyki, stosujemy treningi outdoor do różnych sytuacji szkoleniowych:

 

 • budowanie zespołu z osób, które dopiero się poznają (np. nowy zespół czy dział tworzony w firmie)
 • usprawnienie pracy istniejącego zespołu – rozwój mocnych stron i rozwiązanie najbardziej istotnych problemów, refleksja nad dotychczasową współpracą i propozycje usprawnień
 • zintegrowanie zespołu powstałego z dwóch innych – fuzje, przejęcia, reorganizacje
 • utrzymanie energii zespołu w momentach zmian i kryzysów – po zmianie np. strategii firmy, zmianie struktury zespołu, gdy pojawiają się obawy dotyczące przyszłości
 • zbudowanie formalnych relacji między działami (szefowie działów, którzy na co dzień ze sobą nie współpracują, przechodzą takie szkolenie, by odczuć, że są jedną firmą i realizują te same cele, nawet jeśli cele poszczególnych oddziałów na co dzień się nie zazębiają)
 • zbudowanie nieformalnej współpracy między działami (szeregowi pracownicy z różnych oddziałów przechodzą wspólne szkolenie, by uświadomić sobie, że osoby pracujące w innych działach to nie „oni”, „gorsi”, „ci, co utrudniają nam życie” albo „ci, co w ogóle nic nie rozumieją”
 • rozwiązanie istniejących konfliktów
 

Specyficzne zastosowania prowadzonych przez nas szkoleń outdoor, to najczęściej:

 • kształtowanie otwartości na zmiany
 • wprowadzenie zmian strategicznych (tzw. konferencje strategiczne)
 • szkolenia dla dużych zespołów (np. w modelu planning factory – kombinat planistyczny)
 • wyprawy integracyjne: połączenie szkoleń terenowych, gier fabularnych i incentive
 • kreowanie wizerunku pracodawcy
 • komunikacja międzykulturowa
 

Rozwój zespołu podczas naszych treningów odbywa się jednocześnie w dwóch płaszczyznach:

 • relacji międzyludzkich
 • zdolności osiągania rezultatów
 

Zobacz także:

Rekomendacje uczestników