Praktyk NLP

 
P

 

rogram Praktyk NLP oferuje możliwość bardzo różnorodnych zastosowań NLP na co dzień, dając w efekcie dobrą jakość i efektywność życia osobistego i zawodowego.

NLP oferuje metody służące dokonywaniu pożądanych zmian, pomaga określić jasne i osiągalne cele oraz przekroczyć trudności i obawy stojące na drodze do ich realizacji. Inne korzyści z treningu dotyczą życia zawodowego.

Dla kogo:

Kurs skierowany jest do MENEDŻERÓW, HANDLOWCÓW, TRENERÓW I WSZYSTKICH INNYCH, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje i zwiększać zakres dostępnych im możliwości.

Z udziału w tym szkoleniu skorzystają wszyscy, których efekty w pracy zależą między innymi od:

 • umiejętności planowania i osiągania wyznaczonych rezultatów, podejmowania wyzwań
 • efektywnego organizowania czasu – własnego i innych
 • dobrej komunikacji z innymi

Trening Praktyk NLP trwa w sumie 21 dni i składa się z siedmiu 3-dniowych spotkań.

Program Praktyk jest nastawiony na naukę i praktyczne stosowanie zdobytych umiejętności w życiu. By uzyskać oczekiwane zmiany i mieć okazje do przetrenowania nabytych umiejętności i wiedzy potrzebny jest odpowiedni czas, stąd przerwy pomiędzy spotkaniami, które są równie ważne jak same spotkania. Będziesz mógł sprawdzić w codziennym życiu wszystko, czego nauczysz się na treningach.

Korzyści

Jakie osiągniesz korzyści z bycia Praktykiem NLP:

 • posiądziesz niezwykle skuteczne umiejętności komunikowania się, dzięki czemu jakość Twoich relacji z ludźmi wzrośnie
 • odkryjesz sposób, w jaki możesz określać i osiągać życiowe cele
 • nauczysz się doskonalić swój umysł, dzięki czemu będziesz kontrolował swoje życie zamiast być zdanym naprzypadek
 • będziesz miał wysoce efektywny zestaw narzędzi do radzenia sobie ze stresem
 • będziesz odczuwał więcej wewnętrznego spokoju i radości oraz innych pozytywnych emocji, ponieważ nauczysz się szybko przechodzić od negatywnych, ograniczających stanów emocjonalnych do pozytywnych – wspierających
 • będziesz wiedział jak przekraczać osobiste trudności, które w przeszłości powstrzymywały Cię przed robieniem tego, co jest dla Ciebie ważne
 • będziesz w stanie dzielić się tymi umiejętnościami ze swoją rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami
 • będziesz potrafił bardziej efektywnie wpływać na innych
 • będziesz doskonalił umiejętności służące zwiększaniu efektywności w obliczu czekających zmian
 • staniesz się znacznie bardziej efektywnym uczniem, co pozwoli Ci rozwijać swoją karierę zawodową
 • będziesz lepiej wyposażony w umiejętności negocjowania oraz prowadzenia i uczestniczenia w spotkaniach
 • dzięki zrozumieniu istoty modelowania będziesz w stanie doskonalić swoje umiejętności w każdej dziedzinie

Prezentowany program Praktyk NLP jest spójny i wypróbowany, jest kontynuacją nurtu NLP wywodzącego się z NLP Neuroedukacji.

 

Terminy spotkań

 

21-23 września 2018r. – sesja I
19-21 października 2018r. – sesja II
23-25 listopada 2018r. – sesja III
14-16 grudnia 2018r. – sesja IV
25-27 stycznia 2019r. – sesja V
15-17 lutego 2019r. – sesja VI
15-17 marca 2019r. – sesja VII trening certyfikujący

 Każda sesja trwa 3 dni:

dzień I 16:00 – 20:00 (piątek)
dzień II 9:00 – 17:00 (sobota)
 dzień III 9:00 – 16:00 (niedziela)
 

Inwestycja

6000 zł + VAT