COACHING INDYWIDUALNY

 

Ktoś zapytał:
- Na co jest potrzebny jakikolwiek mistrz? 
 
Uczeń odpowiedział:
- By nauczyć Cię tego, co zawsze wiedziałeś i by pokazać Ci to , na co zawsze patrzyłeś… 

-Anthony de Mello

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

C

 oaching indywidualny to projekt specjalistycznego wsparcia. Przeznaczony dla osób, które realizując swoją karierę zawodową poszukują inspiracji, zweryfikowania swoich dotychczasowych sposobów postępowania oraz wypracowania nowych strategii działań. Potrzebują wsparcia w dokonaniu przeglądu osiągnięć a także nowych szans i możliwości.

 Szczególnie przydatny osobom, które są postawione przed koniecznością podjęcia ważnych decyzji i wprowadzenia różnego rodzaju zmian.

Spotkania są realizowane w formie indywidualnych konsultacji, w których osoba prowadząca pełni funkcję coach’a. Jej rola polega na wspólnym z uczestnikiem poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemu. Coach zachęca do samodzielności oferując jednocześnie wsparcie i pomoc, kiedy takie okażą się potrzebne. Wsparcie udzielane jest metodą zadawania pytań. Stosowane są raczej warunkowe sugestie, niż konkretne propozycje działań. Coach kreuje takie warunki, które wzmacniają motywację wewnętrzną.

Czas trwania 1 sesji wynosi 1,5 godziny.

 

Inwestycja

300 zł + VAT

 

 Najczęstszym tematem rozmów coachingowch są:

  • „Strategie kreowania osiągnięć”
  • „Budowanie i realizacja swojej kariery”
  • „Jak pogodzić życie osobiste z karierą zawodową”
  • „Jak zwiększyć skuteczność osobistą”
  • „Podejmowanie trafnych decyzji”
  • „Emocje i stres w pracy”

 

Coaching biznesowy

Związany tematycznie z pracą i jej przebiegiem. Coachem w tym przypadku może był menedżer liniowy lub osoba spoza organizacji. Obecnie stwierdza się, że coaching jest czymć zbyt ważnym, by powierzyć go nieformalnym spotkaniom z menedżerem liniowym. Najlepiej gdy coaching jest prowadzony przez profesjonalnych coachów. Menedżerowi zwykle trudno jest poświęcić potrzebny czas, co powoduje, że spotkania coachingowe są sporadyczne i tym samym wyklucza to ich skuteczność. Pojawia się też konflikt w postaci faktu, iż menedżer jest osobą, która odpowiada za awans swoich pracowników, zatem będą oni mniej otwarci w procesie coachingu. Coaching biznesowy równie dobrze działa na zespoły jak i jednostki.

 

Executive coaching

Coaching wyższej kadry zarządzającej, prowadzony w celu ulepszenia sposobu podejmowania decyzji strategicznych i zdolności przywódczych.

 

Coaching życiowy

Coaching ten nie dotyczy obszaru pracy klienta. Jednakże w praktyce występuje pewnego rodzaju ścisła zależność pomiędzy pracą a życiem klienta, praca jest przecież częścią życia, stąd coaching życiowy będzie również obejmować dyskusję o pracy, tak jak coaching biznesowy musi obejmować zagadnienia dotyczące życia osobistego klienta.

 

Coaching sportowy

Coaching sportowy dotyczy zwiększania osiągnięć sportowców w ich dziedzinach sportu. Sportowcy są szkoleni zwykle przez byłych profesjonalnych sportowców, mających duże osiągnięcia w trakcie kariery ale nie koniecznie osiągających najlepsze wyniki. Dzieje się tak dlatego, że najlepsi zawodnicy nie są najlepszymi coachami. Coaching to zupełnie inny rodzaj umiejętności.