SZKOLENIA „IN COMPANY”

 
S

 

zkolenia, treningi i warsztaty na zlecenie firm to projekty adresowane do zespołów lub wybranych grup pracowniczych. W ofercie znajdują się kompleksowe propozycje działań dla wybranych branż rynku. Programy szkoleń są zaprojektowane w taki sposób, aby skutecznie dostosować je do potrzeb i stopnia rozwoju uczestników.

Rozwijamy obszary kompetencyjne

 • Empatia
 • Efektywności i skuteczność działania
 • Komunikatywność i budowanie wpływu, perswazyjność
 • Otwartość na współpracę i dzielenie się wiedzą
 • Elastyczność, wprowadzanie zmian, uczenie się i rozwój
 • Asertywność, odwaga
 • Analiza informacji i podejmowanie decyzji, podejmowanie ryzyka
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • Automotywacja, wiara w siebie i ambicja
 • Orientacja na cel, działanie celowe
 • Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy
 • Samodzielność i zaradność
 • Twórczość, innowacyjność
 • Budowanie zespołu i przywództwo
 • Organizacja i zarządzanie pracą zespołu
 • Inspirowanie
 • Motywowanie i ocenianie
 • Rozwój sprawnej organizacji
 • Identyfikacja z Firmą i rozumienie celów organizacji
 • Zarządzanie czasem i wolnymi zasobami
 • Kreowanie celów sprzedaży
 • Myślenie strategiczne i planowanie
 • Odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność
 • Umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne

Metodologia prowadzenia zajęć

Nasze zajęcia są realizowane w formie warsztatów i treningów. W trakcie zajęć uczestnicy pracują z uwzględnieniem specyfiki własnego stylu działania i wartości, zasad, charakteru własnej Firmy oraz jej Klientów. W trakcie zajęć wykorzystywane są metody interaktywne i aktywizujące.

Podczas szkoleń uczestnicy poznają wiedzę, metody i narzędzia do bezpośredniego zastosowania po zakończeniu szkolenia. Każdy uczestnik w trakcie zajęć ma możliwość sprawdzić na sobie ich skuteczność i efektywność działania.